Αγωγή υγείας

Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Στο πλαίσιο εκπόνησης προγράμματος Αγωγής Υγείας η 'Β τάξη πραγματοποίησε δραστηριότητες με σκοπό οι μικροί μαθητές να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.