Αγωγή υγείας

Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Στο πλαίσιο εκπόνησης προγράμματος Αγωγής Υγείας, η ομάδα της Ε' τάξης με την καθοδήγηση των δασκάλων υλοπόιησαν το πρόγραμμα "Σαν τα γύρω μου αλλάζω μέσα μου βαθιά κοιτάζω"με σκοπό οι μαθητές να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να μάθουν να δημιουργούν μέσα από το περιβάλλον της συνεργατικής μάθησης.

"ΣΑΝ ΤΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ ΑΛΛΑΖΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΒΑΘΙΑ ΚΟΙΤΑΖΩ"